сряда, 13 февруари 2019 г.

Преподаватели от Русенски университет "Ангел Кънчев" и неговия Филиал Силистра посетиха лицей "Крал Карл I" в Остров, Румъния

На 13. февруари 2019 г. доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Диана Железова и д-р Миглена Пенчева се срещнаха с директорката Моника Клаудия Дуда, зам.-директорката Флорика Константин и учители от лицея. Бяха обсъдени възможности за провеждане на квалификационни курсове за педагогическия персонал и други съвместни образователни инициативи по социално предприемачество въз основа на достиженията на Русенския университет по проект INNOVENTER.
За успеха на срещата чрез осъществяване на контакти и безвъзмезден превод допринесе и д-р Силвия Ангелова, хоноруван преподавател във Филиал Силистра.

За повече информация:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg
доц. д-р Диана Железожа, dmindizova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар