петък, 10 юни 2022 г.

Нови възможности за специалисти, ръководители на социални услуги и социални предприемачи

Върху базата на предишен опит от екипна работа и успешно проектиран и проведен курс по екопредприемачество, продължава сътрудничеството между представители на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" и на Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) - този път в рамките на пилотен цикъл на Лабораторията за социални иновации при ФССБ, реализиран по международен проект D-Care Labs на програма Interreg - за развитие на нови решения и политики в сферата на домашната грижа за Дунавския макрорегион. Тази седмица участниците в Лабораторията успешно завършиха в РУ "Ангел Кънчев" допълнителен квалификационен курс по социално предприемачество, който надгражда един от модулите - този за дизайн на социален бизнес модел. 

С подкрепата на проф. д-р инж. Пл. Даскалов, Центърът за продължаващо обучение обогати портфолиото си с новия курс - "Изграждане на устойчиви бизнес модели в сферата на домашната грижа". Пред специализираната изпитна комисия в състав гл. ас. д-р Мартин Й. Иванов, изследовател от Института по философия и социология на БАН, и доц. д-р Свилен Кунев от кат. "Мениджмънт и социални дейности" при ФБМ на РУ "Ангел Кънчев", участниците, предимно професионалисти, ръководители и мениджъри в социалната сфера, представиха достойно своите иновативни решения и социалните бизнес модели за тяхното реализиране на практика. Ръководителят на Лабораторията за социални иновации, Анна Върбанова от СУ "Св. Климент Охридски", изрази своето задоволство от проектите на участниците и благодари на Русенски университет в лицето на кат. Мениджмънт и социални дейности за доброто взаимодействие, креативността и подкрепата към обучените специалисти.

Отличаващата се интердисциплинарна експертиза на ниво катедра ("Мениджмънт и социални дейности" при ФБМ), както и широката компетентност и иновативната култура, вградена в традициите на Русенския университет, го правят привлекателен партньор за Федерацията на социалните сдружения, респ. нейните членове и Лабораторията за социални иновации. В тази връзка, в рамките на VІ-то Иновативно младежко експо, което се проведе на 10 юни в университета (Канев център) под патронажа на Министъра на образованието и науката, се състоя официалното подписване на меморандум за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и Федерацията на социалните сдружения в България. 


Новината подготви доц. д-р Свилен Кунев

Няма коментари:

Публикуване на коментар