петък, 10 юни 2022 г.

ФБМ с впечатляващо участие в Иновативно младежко ЕКСПО VІ

На 10. юни 2022 г. в Канев център се проведе шестото  Иновативно младежко ЕКСПО, организирано от Русенски университет "Ангел Кънчев". Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха иновативни екипни разработки с общо 60 участници на девет щанда и в 3 съпътстващи събития. 

Акад. Николай Денков - министър на образованието и науката беше официален гост на Русенския университет и с интерес посети щандовете и събитията от наситената програма на Иновативното младежко ЕКСПО.

Център за насърчаване на предприемачеството
Експонати от семейни бизнеси,
разработки на студенти и ученици

Международна студентска лаборатория EduLab4Future

Професионален клуб
„Обсерватория по комуникации и социални иновации“
и Специалност „Социални дейности“

Младите иноватори и изследователи са:

  • ученици в Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе, обучаващи се в модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и членуващи в Клуб по предприемачество в същото училище;
  • студенти по програма Еразъм+ от ECE PARIS, Франция;
  • студенти от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт", "Публична администрация", "Социални дейности", "Мениджмънт на европейски проекти"; 
  • доктор, защитил дисертационен труд в докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)".
Еко кофичка за кисело мляко
Катедра Икономика и международни отношения и
Клуб по предприемачество към АЕГ „Гео Милев“ – Русе

Маркетингови анализи на чуждестранни студенти

Щанд на Катедра "Бизнес развитие и иновации"
bgERP – система за бизнес управление,
използвана в учебния процес за специалности
Бизнес мениджмънт, Дигитален мениджмънт и иновации,
Индустриален мениджмънт

Докторантско училище, д-р Силвия Белоева
постер с резюме от дисертационен труд на тема
"Изследване на контролираната тревожност
като стимулатор на креативността и
иновативността на човешките ресурси"
 


Експонатите и презентациите са подготвени с помощта на преподаватели от катедри "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности" през учебната 2021/22 година. Специални благодарности за ентусиазма и отдадеността на: проф. дн Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, доц. д-р Свилен Кунев, гл. ас. д-р Евгения Братоева, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Милена Тодорова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Христина Соколова и д-р Силвия Белоева!

Индивидуални награди за атрактивното представяне получиха двама от чуждестранните студенти JOUSSOUY Paul, CAFOURNET Célian и гл. ас. д-р Ирина Костадинова.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева със съдействието на преподавателите, отговарящи за щандовете

Няма коментари:

Публикуване на коментар