сряда, 29 юни 2022 г.

Третият випуск завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 29. юни 2022 г. 18 инженер-мениджъри защитиха успешно своите дипломни разработки. Дипломантите показаха потенциал за технологична модернизация, продуктова иноваця, дигитална трансформация, отговорно управление на ресурси и хора в Северозападния район на България.

Държавната изпитна комисия в състав: председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко оцени достойно представилите се инженер-мениджъри и им пожела здраве, удовлетворяваща реализация в родния край, да бъдат успешни посланици на специалност "Индустриален мениджмънт" и горди възпитаници на Русенския университет.

Новината подготви: доц. д-р П. Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"Няма коментари:

Публикуване на коментар