вторник, 28 юни 2022 г.

Успешно защитени дипломни работи на инженер-мениджъри и магистри

На 28. юни 2022 г. се проведоха защити на дипломните работи. Катедра "Бизнес развитие и иновации" организира успешните защити на 6 инженер-мениджъри, които придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" в специалност "Индустриален мениджмънт" и 8 магстри, завършващи специалност "Бизнес администрация", "Мениджмънт на европейски проекти" и "Индустриален мениджмънт", ОКС "Магистър".


Държавната изпитна комисия, с председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко, отправи пожелания към абсолвентите за здраве, любов, успешна реализация и "да запазят толпата връзка" с техните преподаватели и Русенския университет.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"Няма коментари:

Публикуване на коментар