понеделник, 27 юни 2022 г.

Дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" защитиха успешно своите дипломни работи

На 27. юни 2022 г. в катедра "Бизнес развитие и иновации" се проведоха защити на дипломните работи. Осемнадесет дипломанти представиха своите дипломни разработки и достойно завършиха специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър".

Държавната изпитна комисия, с председетел доц. дн Милена Кирова и членове: проф. дн К. Ениманев, доц. д-р Л. Михайлова, доц. д-р П. Витлиемов, гл. ас. д-р М. Бонева и гл. ас. д-р И. Шелудко, пожела на новите инженер-мениджъри още много успехи, здраве, реализация, смелост и жажда за знания в следващите образователни степени.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт"


Няма коментари:

Публикуване на коментар