вторник, 15 ноември 2022 г.

ФБМ чества 77-та годишнина на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 14. ноември 2022 г. се проведе тържеството по случай  77 години от създаването на Русенски университет "Ангел Кънчев". Преподаватели, докторанти и студенти почетоха своя патрон Ангел Кънчев с едноминутно мълчание и се включиха в събитията от празничната програма.

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и тази година са удостоени с награди в традиционната изложба на печатни и електронни издания.

  • І награда – проф. дн инж. Милена Кирова за монографията ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;

  • IIІ награда – Иванка Морарова, студентка от факултет „Бизнес и мениджмънт“, специалност „Индустриален мениджмънт“ за участие в сборника ЛЮБОВ БЕЗ ИЗМЕРЕНИЯ.Развитието на академичния състав на ФБМ през периода ноември 2021 - ноември 2022 г. се изразяява с 1 професор, 2 доценти и 6 доктори.

Образователната и научна степен ДОКТОР беше присъдена на: д-р Ина Кирилова, д-р Мерял Димитрова, д-р Розалина Божилова-Кунчева, д-р Силвия Белоева, д-р Благовест Николов и д-р Веселин Василев.

Дипломи за хабилитация и заета академичната длъжност ДОЦЕНТ получиха доц. д-р Ирина Костадинова (професионално направление "Социални дейности") и доц. д-р Александър Косулиев (професионално направление "Икономика").

На академичната длъжност ПРОФЕСОР в професианолно направление "Общо инженерство" е назначена проф. дн инж. Милена Кирова – декан на ФБМ.

Специални поздравления за отличените и изкачилите поредното академично стъпало колеги! 

Пожелания към всички колеги за здраве, устрем и вдъхновение при реализиране на новите идеи!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД

Няма коментари:

Публикуване на коментар