сряда, 30 ноември 2022 г.

Доц. д-р Мадалина Балау, гостуващ Еразъм+ преподавател изнесе лекция пред студентите от специалност „Икономика“

 На 30.11.2022 г. доц. д-р Мадалина Балау, преподавател във Факултет „Икономически науки и бизнес администрация“ на Университет „Данубиус“, Галац, Румъния, изнесе лекция на тема „Sustainable consumption - marketing and consumer behavior perspective“. Лекцията беше изнесена в редовен час по дисциплината „Международен бизнес“ на четвъртокурсниците от специалност „Икономика“ на катедра „Икономика и международни отношения при РУ „А. Кънчев, редовна форма на обучение“.

Доц. Балау фокусира вниманието на студентите върху концепцията за устойчиво потребление от гледна точка на маркетинга и потребителското поведение. 

Интересът към темата предизвика оживена дискусия, обхващаща въпроси относно свръхконсумацията, зелената икономика, зеленият маркетинг, зеленият маркетингов микс, явлението greenwashing като тъмната страна на зеления маркетинг. 

Дискутираните проблеми поставиха много теми за размисъл.


Доц. д-р Мадалина Балау и гл. ас. д-р Даниела Илиева, водеща дисциплината „Международен бизнес“, обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар