понеделник, 14 ноември 2022 г.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

        Обучителна лекция по проект ATHENA бе проведена на 14.11.2022 г. в Докторантската зала на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Темата „Равнопоставеност между жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения“ бе дискутирана от доц. д-р Галина Иванова и доц. д-р Даниел Павлов в два последователни модула:

1.      Модул 1: Осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за включване в работни позиции, свързани с вземането на решения. По време на лекцията бяха обхванати, от една страна, националната правна рамка, и от друга – изборните процедури на Русенски университет „Ангел Кънчев“;

2.      Модул 2: Осигуряване на равно заплащане на жените и мъжете на длъжности, свързани с вземането на решения като обучението акцентира върху основни вътрешни документи за различни плащания и ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера за разработване на устойчиво законодателство в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Равнопоставеността между жените и мъжете на ръководни позиции – тема на дискусия по проект ATHENA в Русенския университет

Всички участници в тренинга споделиха общото мнение, че според тях няма ограничения и неравнопоставеност за жените и мъжете на ръководни позиции и вземането на решения. Техните коментари потвърдиха, че отношението на заетите в образователния сектор е толерантно и подкрепящо спрямо равните възможности за жени и мъже.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар