вторник, 22 ноември 2022 г.

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

            Равнопоставеността между жени и мъже при израстване в кариерата и набирането на персонал бе тема на обучителна лекция по проект ATHENA, проведено на 22.11.2022 г. в Ректората на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Обучението акцентира върху осигуряването на равни възможности при наемането на работа и кариерно развитие за жените и мъжете в образователната институция. Дискутирани бяха както националната правна рамка, така и вътрешните процедури и документация на университета. 

Обучение с фокус равнопоставеността между жени и мъже при кариерно развитие и набиране на персонал се проведе в Русенския университет

По време на лекциите, водени от гл.ас.д-р. Ваня Пантелеева и доц. д-р Даниел Павлов, бе разгледано още как Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера подкрепя равенствота в кариерното развитие на жени и мъже. Присъстващите одобриха идеята и начина, по който Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера ще запази вече съществуващото равенство между жените и мъжетете, заети в Русенския университет.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар