петък, 11 ноември 2022 г.

Русенският университет заинтригува правосъдния министър със състезанието за ученици „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ“

Петнадесет ученически отбора от области Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Търговище  премериха сили днес (11.11.2022 г.) в традиционното междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ предизвикаха иновативността и креативността на над 100 ученици от 11-ти и 12-ти клас  с поставената задача да предложат своя реализуема идея със значим социален ефект в борбата срещу употребата и разпространението на наркотици, свързаните с тях престъпления и социални проблеми.

Ректорът на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев даде старт на състезанието под надслов „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ. Креативен и социално отговорен бизнес“ заедно с кмета на Община Русе -  Пенчо Милков и пожелаха успех, устрем и вдъхновение на смесените отборите, които в рамките на 2 часа работиха по зададен казус, за да подготвят своите предложения. 30 предварително обучени ментори – студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“ съветваха отборите как най- ефективно и систематично да се справят с поставената задача. 

Специално приветствие към отборите отправи и Министърът на правосъдието г-н Крум Зарков, който подчерта необходимостта от превантивни мерки и социално отговорно поведение и насърчи ангажираността на младежите с репликата, че общността има нужда от техните идеи. 

Всеки отбор по регламент разполагаше с 5 минути, за да презентира идеята на компетентно жури от преподаватели, предприемачи и представители на местната власт в състав: проф. дн Диана Антонова,  Радостина Пейкова – н-к отдел „Здравеопазване“ в Община Русе, Деана Ангелова и Теодор Цветков – старши експерти в Превантивно-информационен център – Русе, д-р Диана Аврамова – управител на ОИЦ – Русе, Радослав Стефанов – управител на Сигнал ЕООД гр. Габрово, Ивайло Бочев – управител на Про Консулт 22 ЕООД – Русе. Те оценяваха разработките в пет категории: иновативност, креативност, социална значимост, приложимост и екипност. 

Отборът класиран на първо място тази година е в състав: Иван Иванов 12-ти клас ПГ „Хр. Ботев“, Иван Димитров 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Магдалена Колева 11-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Симона Русанова 12-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“, Ния Светославова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Нелин Сулейман 12-ти СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Михаел Митев 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“. Същият отбор спечели и в категория „Приложимост“ на предлаганата идея.

Техни подгласници са дванадесетокласниците от  АЕГ „Г. Милев“ Цветомир Маринов, Григор Николов, Боян Гатев, Йоана Пламенова , работили в отбор Пресияна Иванова 11-ти клас СУ „П.Волов“, Йоана Петрова 11-ти клас СУ „П. Волов“ и Емре Есад 12-ти клас СУ "Васил Левски", които спечелиха отборно второ място, както и приза за най-иновативна идея

Третото място в отборното класиране грабнаха Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“. 

Най креативни се оказаха Росен Раднев 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Мария Петрова 11-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Надежда Росиславова 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Валерия Миткова 11-ти клас СУ „Йордан Йовков“, Диан Иванов 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“, Калоян Иванов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Светослав Николов 11-ти  клас СУЕЕ „ Св. Константин Кирил Философ“, Ипек Джевдет 12-ти клас СУ "Васил Левски" и Нели Манджарова 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“. 

Екипният дух обедини в една печеливша идея учениците Ивана Братованова 11-ти  клас СУЕЕ „Св.Константин Кирил Философ“, Алиса Иванова 11-ти клас СУ „П. Волов“, Стела Димитрова 11-ти клас ПГРКК, Ангел Ганев 11-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Теодора Даскалова 12-ти  клас СУЕЕ „ Св.Константин Кирил Философ“, Преслава Желева 12-ти клас СУ „Възраждане“ и Берна Осман 11-ти клас ПГРКК. 

Идеята с най-висок социален ефект дойде от отбор в състав: Милен Крумов 11-ти клас СУ „П. Волов“, Кристиян Юлзари 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Шенай Османова 12-ти клас СУ „Ц. Церковски“, Диана Коева 12-ти клас СУ „Възраждане“, Георги Иванов 12-ти клас АЕГ „Г. Милев“, Ева Георгиева 12-ти клас АЕГ „Г.Милев“, Димитър Димитров 12-ти клас ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Моника Василева 11-ти  клас ПГИУ „Елиас Канети“.

Освен награди за победителите и сертификати  участниците, те получиха и възможност да развиват социални и предприемачески умения в една от следните специалности  по избор „Бизнес мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Индустриален мениджмънт“  като се запишат да я изучават  в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Новината подготви гл. ас. д-р Н. Венелинова


Няма коментари:

Публикуване на коментар