петък, 18 май 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар с гост-лектор от Чехия

На 18 май 2018 г., в  рамките на програма "Еразъм +", в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" бе проведен семинар с гост-лектор Любомир Кандиларов, Чехия, организиран от  доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата.
Семинарът бе на тема "Международен бизнес със спортни стоки". В него участваха 12 студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Международни икономически отношения" и чуждестранни студенти.


За контакт:
доц. д-р Людмила Михайлова, lmihaylova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар