сряда, 9 май 2018 г.

Студенти представиха своите научни доклади в секция "Икономика и мениджмънт" СНС`18

На 09. май 2018 г. в зала 2Г.404 се проведе секция "Икономика и мениджмънт" от традиционната Студентска научна сесия СНС`18, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Студенти от специалности: Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Бизнес администрация представиха девет научноизследователски разработки, подготвени със съдействието на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".
За първи път в студентската научна сесия се включи чрез видео представяне и студент, който се обучава във Филиал-Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев".Доц. д-р Павел Витлиемов - зам.-декан по научната дейност във Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше модератор на секцията и обяви, че за първи път докладите ще бъдат публикувани в секция "Млади учени" на 57. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“. В края на събитието деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" връчи на всички "млади учени" грамоти за участие в Студентската научна сесия.

"Анализ на услугата по предоставяне на данъчна
          и осигурителна информация в Община Русе"
Делян Иванов, Боряна Каменова, д-р А. Недялков
 
"Анализ на услугата по издаване
на разрешение за строеж"
Христина Коларова, д-р А. Недялков

"Анализ на услугата по издаване на
 удостоверение за настоящ адрес"     
Йоана Петрова, доц. д-р А. Недялков

"Съвместно управление-същност, предимства и недостатъци"
"Горския фонд на България като обект на съвместно управление"
Габриела Ненова, Мария Петкова, доц. д-р Свилена Рускова
"Екофискална политика и екоданъци"
Севги Хасан, доц. д-р Свилена Рускова
"Облачните технологии - съвременен поглед и потенциал"
Георги Фишкин - Филиал Видин, гл. ас. д-р М. Бонева

Събитието е част от дейностите в изпълнение на проект ФНИ-ФБМ-01-2018 “ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА КО-МЕНИДЖМЪНТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” с ръководител доц. д-р Свилена Рускова.


За контакти:
доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар