петък, 4 май 2018 г.

Преподаватели и студенти от Катедра "МБР" участваха в Кръгла маса „Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в дунавския регион в условията на Индустрия 4.0”

На 4. май 2018 г. в зала 2Г.404. Лаборатория „Мениджмънт на бизнес процеси“ се проведе Кръгла маса „Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в дунавския регион в условията на Индустрия 4.0”, организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев", Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Русенска търговско-индустриална камара . Събитието е част от програмата на Конференция „Устойчиво развитие на Дунавския регион" с участието на президентите на България, Австрия и Румъния.

Модератори на кръглата маса бяха проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор научноизследователска дейност и  проф. д-р инж. Пламен Даскалов – зам.- ректор по развитие, координация и про­дължаващо обучение. Те представиха Индустрия 4.0 като "наше собствено творение и начините, по които можем да я насочим в желаната посока са нови форми на сътрудничество и управление, чрез което тя може да бъде от полза за всички". 


Проф. Ник Сигримис – основател и президент на spin-off Geomations SA – Гърция - представи доклад на тема "The Universities realizing the knowledge economy: adopt smart specializations and Industry4 for Sustainable Growth in the Danube Region" в който акцентира на системите за прецизно земеделие, роботизирано производство на аквакултури, хоризонтални и вертикални клъстери.  


Проф. дтн К. А. Бисенов, Ректор на Кизилординския държавен университет – Казахстан представи многопрофилното висше училище и възможностите за партньорско сътрудничество с Русенския университет.

Николай Цонев - представител на ТИК – Русе и ръководител запозна аудиторията с международен проект RESTART 4.0  “Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС“ с участието на бизнес и неправителствени организации от Испания, Малта, Шотландия, Италия, Гърция и България.

В обсъжданията участваха 6 панелисти (1 от Гърция, 3 от Казахстан, 2 от РТИК) и аудитория от 31 души, сред които: 14 преподаватели от изследователския екип на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при Русенски университет с ръководител доц. Милена Кирова; 1 преподавател в Катедра "Двигатели и транспортна техника"; 5 студенти от спец. Бизнес мениджмънт и Публична администрация; 1 докторант; 10 представители на големи и средни компании в сектори ИКТ, машиностроене, мехатроника и чисти технологии, опериращи в Дунавския регион (МБМ Металуърк ООД, Голд Аполо ООД, ДБ Шенкер ООД, "Стийв трейд" ЕООД, ReCheck BV, Елина-97 ЕООД, Дартек ООД, Калатори ООД, ИВИЕМ ООД,  Доминекс Про ЕООД, Антоан Вилл ООД, Оргахим АД, БЧК - Русе, Еконт Експрес, „Миланов такси 8111" ЕООД).  Около 40%  от представителите на бизнеса са и докторанти или дипломанти в Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“.

Дискусията имаше за цел включване на индустриалния сектор в промяната на професионалното образование и обучение, извършвано в сферата на висшите училища, което ще даде възможност индустрията да отговори на търсенето на дигитални умения в съответствие с технологичното и индустриалното развитие, които се очакват да имат значително въздействие върху Европейския пазар на труда в Дунавския регион.
От мненията стана ясно, че бизнесът осъзнава острата необходимост от сътрудничество с университета за внедряване на научни разработки и потребност от прилагане на изследователски опит в практиката.


Резултатите от кръглата маса са обобщени и представени на екипа на президента Румен Радев, като комюнике от Решенията на дискусията.
За контакти: проф. д-р Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар