сряда, 9 май 2018 г.

Интерактивен урок по Риск мениджмънт за насърчаване на предприемачески дейности


На 9. май 2018 г. студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" от 2 курс проведоха нестандартен урок по дисциплината Риск мениджмънт.
Основната цел на проведените интерактивни разговори бе да се идентифицират рисковете при създаване на партньорства, свързани:
- предприемане на съвместни икономически дейности
- иницииране на съвместни нестопански дейности
Чрез кратки срещи всеки студент успя да проведе делови разговори с 3-4 други студенти. Това обучение е част от политиката на Центъра за насърчаване на предприемачеството да подпомага онези студентски инициативи, чрез които би се подобрило социално-икономическото състояние в Северна България.


За повече информация:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар