понеделник, 21 май 2018 г.

Развълнувани (об)учители от гр. Силистра споделиха надежди за обучение по социално предприемачество чрез проект INNOVENTER.EU, иницииран от преподаватели във ФБМ

На 21. май 2018 г. в Областния информационен център на гр. Силистра се проведе поредното мероприятие (DEV 2.2.5) по проекта за социално предприемачество INNOVENTER.EU . За гр. Силистра това е второто събитие, което се състоя по проекта, а присъстващите в залата бяха над 15 души. Сред тях - представители на местни училища и нестопански организаци. Екипът на проект INNOVENTER.EU (доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова) представиха проекта и свършената до момента работа.


По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване създаването на междупоколенчески семейни предприятия, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес:
 


Участниците изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.

 


За повече информация: доц. д-р Е. Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар