четвъртък, 17 май 2018 г.

Представяне на интересни моменти по проект за социално предприемачество INNOVENTER


На 17. май 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе поредното мероприятие по проект за социално предприемачество INNOVENTER (INNOVENTER.EU). За гр. Русе това е второто събитие, което се състоя по този проект, а присъстващите в залата бяха над 70 души. Сред тях - представители на училища в гр. Русе, учители, обучители, експерти от организациите: ПГО "Недка Иван Лазарова", Сдружение "Полифония", СУ Възраждане, ПЧСУ "Леонардо да Винчи", ПАГ "Гео Милев", Русенска търговско-индустриална камара, НПО "Регионална достъпност", НПО "Смело сърце", Тамбурашки оркестър към ОбДЦКИ-Русе, Сдружение ПРАКСИ и гости от други организации.

Екипът на проект INNOVENTER (INNOVENTER.EU) - доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова представиха проекта и свършената до момента работа. Участниците изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта  INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.

На събитието по проект INNOVENTER (INNOVENTER.EU) също така се проведе награждаването на участниците в 18-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план към Русенския университет "Ангел Кънчев". Бяха подбрани общо 33 бизнес плана, разработени индивидуално или екипно общо от 48 студенти от следните специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Технология и управление на транспорта, Предприемачество и иновации (маг.), Бизнес администрация (маг.), Ерготерапия в общността (маг.), Предучилищна и начална училищна педагогика (маг.), Предприемачество и иновации (магистри). Грамотите бяха връчени от присъстващите (об)учители, участници в проекта за Социално предприемачество – INNOVENTER.EU.

Освен да наградят студентите, представителите на училищата споделиха успешни и полезни практики от своя опит в сферата на социалното предприемачество, включително проекти, по които са работили или работят, а Русенската търговско-индустриална камара представи възможност за финансиране.

За повече информация: доц. д-р Е. Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар