понеделник, 12 ноември 2018 г.

Наградени са представители на ФБМ в традиционната изложба на печатни и електронни издания

На 12. ноември 2018 г. на празника на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе традиционната изложба на печатни и електронни издания.
Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" бяха удостоени, съгласно Заповед №2313/08.11.2018, със следните награди:
Проф. дн инж. Красимир Ениманев получи първа награда за учебника "Организация и управление на индустриалното производство".

Проф. д-р Диана Антонова и колектив - първа награда за сборника с доклади от 56-та годишна конференция на Русенския университет ИНДУСТРИЯ 4.0 БИЗНЕС СРЕДА. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ.


Д-р Диана Янкова за дисертационния си труд на тема "Изследване разходите за труд и доходите на персонала в индустриалните предприятия" получи втора награда.
Снимки: Дирекция "Връзки с обществеността и реклама" и личен архив на наградените

Няма коментари:

Публикуване на коментар