четвъртък, 22 ноември 2018 г.

Пореден семинар по Социално предприемачество с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER

На 22. ноември 2018 г. в Русенския университет успешно приключи серията от срещи с учители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER https://innoventer.eu


В тържествения финал на продължителната ни подготовка участваха представители на учителски колективи от:
- ПГИУ „Елиас Канети“;
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“;
- ПГРКК;
- СУ „Възраждане“;
- СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла.
Учителите дадоха ценни насоки за предстоящите обучения по Социално предприемачество на поверените им ученици. Да си пожелаем успех!


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар