четвъртък, 8 ноември 2018 г.

Топла среща на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" с учители от Разград по проект INNOVENTER


На 08. ноември 2018 г. се проведе топла среща с учители от Разград по проект INNOVENTER. Преподавателите доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Миглена Пенчева от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" получиха ценни препоръки за предстоящите обучения по Социално предприемачество.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар