сряда, 21 ноември 2018 г.

Студенти от Русенския университет оцениха рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество

На 21. ноември 2018 г. студенти от Русенския университет оцениха рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - https://innoventer.eu . Резултатите показаха висока степен на удовлетвореност сред участниците, които бяха студенти от следните специалности:
- Бизнес мениджмънт;
- Публична администрация;
- Технология и управление на транспорта;
- Предучилищна и начална училищна педагогика.

Част от обсъжданията бяха интегрирани и в практико-приложния семинар "Модели на неформални практики".


По време на срещите студентите дискутираха и междупоколенчески семейни бизнеси по международна мрежа INTERGEN http://intergen-theory.eu/ и представиха идеи за предприемачески инициативи.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар