четвъртък, 15 ноември 2018 г.

Интерактивна среща с обучители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER

На 15. ноември 2018 г. се проведе интерактивна среща с обучители от Русе и Бяла по проект INNOVENTER в зала 2Б.404 на Русенския университет.
Поредната среща протече с участието на учители и обучители от нестопански организации:
- ПГИУ „Елиас Канети“;
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“;
- ПГРКК;
- СУ „Възраждане“;
- СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла.
- Сдружение "ПРАКСИ"
- ФОНДАЦИЯ ЕКОНТ
- Българо-румънската търговско-промишлена палата
- Студентски клубове към Русенския университет

Получихме ценни препоръки за предстоящите ни обучения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER (https://innoventer.eu).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар