вторник, 27 ноември 2018 г.

Достойно представяне в София в рамките на проект INNOVENTER на училищни инициативи по предприемачество от Русе, Бяла, Разград и Силистра

На 27. ноември 2018 г. по време на националното представяне на проект INNOVENTER в София, домакините останаха впечатлени от многобройните инициативи, които ученици осъществяват и подпомагат развитието на Североизточна България. В двудневното събитие взеха участие директори и учители от:
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ (Русе)
- СУ „Панайот Волов“ (Бяла)
- ПГИ „Робер Шуман“ (Разград)
- ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ (Разград)
- ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра)
- ПЗГ „Добруджа“ (Силистра)

Да подкрепим учителите, които спомагат за подобряването на демографската ни картина!

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар