четвъртък, 15 ноември 2018 г.

"Иновационен лагер" в ПГИУ "Елиас Канети" Русе със съдействието на студенти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 14. ноември 2018 г. точно в 9,00 ч. за 11-та поредна година в ПГИУ "Елиас Канети" Русе стартира състезанието "Иновационен лагер" в Световна седмица на предприемачеството 2018.
Шест отбора премериха сили, генерирайки идеи за решаването на актуален и провокативен казус.

Екипите, състоящи се от 10-, 11- и 12-токласници, бяха подпомагани и направлявани от ментори-студенти от факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ "Ангел Кънчев", обучаващи се в специалности "Бизнес мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт".

От 14,00 ч. в Пленарна зала на Община Русе бяха презентирани решенията на екипите пред жури с председател декана на Факултет "Бизнес и мениджмънт". Идеите бяха много интересни и креативни, а презентациите на отборите изключително добре представяха основните насоки за разрешаване на заложения в казуса проблем.За повече информация: доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар