вторник, 9 април 2019 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" за 11-та поредна година проведе събитието "Среща с работодателите"

На 09. април 2019 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" за 11-ти пореден път се проведе среща на работодателите със студентите от факултет "Бизнес и мениджмънт", в рамките на „Дните на кариерата 2019“. Организатори на събитието са Русенският университет, съвместно с Русенска търговско-индустриална камара.

Срещата беше официално открита от ректора чл. кор. проф. Христо Белоев. Той отбеляза, че факултет „Бизнес и мениджмънт“ ежедневно работи с бизнеса, държавните и неправителствени институции от региона и цялата страна. Това е задължително за създаване на кадри, отговарящи на съвременния изключително динамичен пазар на труда, добави той.
Деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт“ доц. Александър Петков допълни, че взаимодействието между студентите и работодателите е важно не само заради реализацията на студентите, но и заради начина, по който университетът е представен в обществото.

Изпълнителният директор на Русенска търговско-индустриална камара Милен Добрев е възпитаник на Русенската Алма Матер, специалност Европеистика. Той сподели, че голяма част от екипа му се състои от възпитаници на Русенския университет, което е и една от основните задачи на камарата – да опосредства връзката между учебните заведения и бизнеса.
Събитието започна с представяне на бакалавърските и магистърските специалности, предлагани във факултет „Бизнес и мениджмънт“. Очаква се през следващата академична година да започне обучение по нова бакалавърска степен „Дигитален мениджмънт и иновации“, по която в момента тече акредитация.

Поздравителни адреси от името на г-н Галин Григоров – Областен управител на Област Русе бяха връчени на ректора на Русенския университет и на изпълнителния директор на Русенска търговско-индустриална камара. В срещата участваха представители на Областна администрация Русе, „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД, дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе , дирекция „Бюро по труда“ – Русе, "Европа директно" – Русе, Българо-Румънска търговско-промишлена палата, МЕДИКОН ЕООД.
По време на събитието Русенска търговско-индустриална камара представи проект 16.4.2.050 „CBC LABORLAB - Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар“ ROBG – 142, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
В заключителната част от форума се проведоха неформални срещи между студенти и работодатели.

За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg
Снимки: Дирекция "Връзки с обществеността и реклама", Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Няма коментари:

Публикуване на коментар