неделя, 14 април 2019 г.

Осъществи се първото задгранично обучение по Социално предприемачесвто през Центъра за продължаващо обучение

На 13. и 14. април 2019 г. се проведе първото задгранично обучение по Социално предприемачесвто през Центъра за продължаващо обучение.
Топлият прием и ползотворни обучения по Социално предприемачество в Румъния бе резултат от многогодишното образцово сътрудничество между директорката на Monica Duda (Директор на училище "Regele Carol I") и доц д-р Диана Железова от Филиала на Русенския университет в Силистра.

Лекторите (доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева от Центъра за насърчаване на предприемачеството на Русенския университет) ползваха методиката на обучение от проект INNOVENTER.EU разширена с INTERGEN-THEORY.EU и проведоха ПЪРВОТО задгранично обучение за учители по Наредба 12 през Центъра за продължаващо обучение на Русенския университет!
Румънските учители от с. Остров показаха висока отговорност за развитието на своя регион и планирахме следващи срещи, в т.ч. и при нас  :-) Заедно сме по-силни в отстояване на традиционната ни европейска култура!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар