неделя, 21 април 2019 г.

Студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ участваха в научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

В периода от 19. до 21. април 2019 г. за пета поредна година катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ се включи в организирането на научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. Базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ в с. Орешак събра  тридесет участника от три български и четири чуждестранни университета, които представиха разработки в пет тематични направления.
Въз основа на сключения Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономика“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна се проведе ежегодната 23-та научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“.

Конференцията бе официално открита от домакините в лицето на доц. д-р Галина Захариева, ръководител на катедрата в Свищов, която приветства участниците за куража да се посветят на науката и пожела на всички ползотворна обмяна на опит. Ръководител катедра МИО при Икономическия университет – Варна, доц. д-р Георги Маринов и представителят на катедра „Икономика“ при Русенския университет гл. ас. д-р Даниела Илиева също изказаха своите благопожелания към докладчиците като изразиха задоволството си от продължаващата традиция на сътрудничество и възможностите за споделяне на идеи.
Форумът продължи с работа в две секции. В първата секция с модератори доц. д-р Веселина Димитрова (ИУ-Варна), гл. ас. д-р Даниела Илиева (РУ), доц. д-р Драгомир Илиев и гл. ас. д-р Ивайло Петров (Стопанска академия) бяха представени общо 6 доклада в направленията „Международни инвестиции“, „Международен туризъм“ и „Международен маркетинг“. Дискутирани бяха: търговското противопоставяне между САЩ и Китай; икономическото благосъстояние на Дунавския регион след присъединяването на България към Европейския съюз; проблемите на българския туризъм; приложимостта на модела Упсала към придобиването на знание в глобално създадената фирма; иновациите в биофармацията и социо-културната среда в международния маркетинг и реклама.Девет доклада в направленията „Международни икономически кризи“ и „Международна интеграция и търговия“ бяха представени във втората секция, с
модератори доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Валентина Макни и гл. ас. д-р Александър Шиваров от Икономически университет - Варна, и доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Симеон Момчев, гл. ас. д-р Йордан Нейков, гл. ас. д-р Николай Андреев и ас. д-р Иван Ангелов от Стопанската академия. Представени бяха: златото като инвестиция и развитието му на международния финансов пазар; преките чуждестранни инвестиции в Украйна; теории и приложение на ПЧИ; отражението на финансовата криза от 2007 г. върху поколенията; интеграцията на България в европейския единен пазар за стоки и услуги; членството на България в ЕС като стратегия за международна интеграция и оптимизирано търговско позициониране; проблемите на цифровата икономика; особености на хармонизацията на финансовите отчети; концентрацията на собствеността в корпоративния сектор.
В този панел представиха разработките си и чуждестранни студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм +“ от Киевския национален икономически университет и от Донецкия национален университет (Украйна), от Държавния икономически университет в Ростов (Русия) и от Руско-арменския (славянски) държавен университет (Армения), като използваните работни езици на конференцията бяха български, английски и руски.
В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и студентите от четвърти курс на специалност МИО – Яна Колева и Диляна Димитрова, чийто разработки предизвикаха оживени дискусии.

Изнесеният от Яна Колева доклад бе на тема: „Икономическото благосъстояние на Дунавския регион след присъединяването на България към Европейския съюз“. Диляна Димитрова представи доклад на тема: „Иновациите в биофармацията като средство за постигане на конкурентни предимства на международния пазар“.
При закриването на научния форум студентите получиха сертификати удостоверяващи тяхното участие, подписани от ръководителите на катедрите-организатори.

Одобрените след рецензиране научни разработки от форума ще бъдат публикувани в електронен формат на страницата на конференцията mioconference.eu.
Културната програма към събитието включваше разходка из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч, посещение на Троянския манастир, махалата Баба Стана в с. Орешак, Къкринското ханче и Деветашката пещера.
Вечерта на 20 април 2019-та се състоя чаканата с голямо нетърпение и станала традиционна МИО Вечер на талантите 2019 - частта от културната програма, в която всички участници са предизвикани да покажат своите творчески заложби.
Пред ентусиазираната публика бяха представени: театрална възстановка на семинарни занятия от студентска гледна точка, стендъп комеди шоу, българско хоро, любимо стихотворение, международно групово изпълнение на „танца на патетата“. За първи път бе направено и т. нар. роуст шоу: размяна на хумористични нападки между двама участници с цел да „изпекат“ конкурента си и да разсмеят публиката - която също не беше пощадена от духовитостта на състезателите.

За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Илева, dgilieva@uni-ruse.bgНяма коментари:

Публикуване на коментар