петък, 12 април 2019 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в работна среща организирана в рамките на проект 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART в гр. Кишинев, Молдова

В периода 10.04.2019 – 12.04.2019 г. проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Свилена Рускова и гл. ас. д-р Божана Стойчева взеха участие в работна среща организирана в рамките на проект 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART в гр. Кишинев, Молдова, свързана с WP7/A7.2 Monitor progress and evaluate processes and results. Участие в срещата взеха всички девет партньори по проекта.
Представителите на Русенски университет „Ангел Кънчев” участваха в дискусии свързани с проверка на документация по проекта – финансови показатели, отчети за пътувания, заплащания на персонала и процедури свързани с мониторинг на изпълнените показатели. По време на работната среща бяха планирани предстоящи обучения при молдовските партньори през месец май 2019 г.

За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар