петък, 19 април 2019 г.

Преподавател от Катедра МБР участва в оценяването на бизнес планове, разработени от студенти в Молдова


В периода 17.04.2019 – 19.04.2019 г. гл. ас. д-р Ирина Костадинова взе участие в работна среща, организирана в рамките на проект 585353-EPP-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART в гр. Кишинев, Молдова, свързана с WP3/A3.2 Organize business competition events. Молдовски студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен, представиха разработените от тях бизнес планове.
Представителя на Русенски университет „Ангел Кънчев” участва в оценка на разработените бизнес планове от страна на студентите и в дискусии свързани с представяне на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред реализиране на бизнес идеите.
За повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар