петък, 12 април 2019 г.

Деканът на ФБМ представи специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" по време на MASTERCLASS Work 4.0 - Русе

На 12. април 2019 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" беше домакин на форума MASTERCLASS WORK 4.0, организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.
На форума бяха представени актуални и информативни презентации от:

  • президента на КНСБ г-н Пламен Димитров на тема "Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията. Предизвикателства и възможности";

  • министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков - "Дигитализацията и пазарът на труда. Перспективи и за България";

  • заместник-министъра на образованието и науката г-н Петър Николов - "Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна и възможни решения";

  • представителя на Центъра за иновативни образователни технологии - доц. д-р Галина Иванова "Русенският университет - двигател на дигиталната трансформация в образованието";

  • деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - доц. д-р Александър Петков представи специалност "Дигитален мениджмънт и иновации", за която тече акредитационна процедура и предстои прием на студенти за образователно-квалификационна степен "Бакалавър". В заключение обобщи: Дигиталната трансформация в българските организации не е просто прилагане на дигитални информационни технологии в мениджмънта. Нужна е конкретна промяна на бизнес модела и процесите в организациите. Това не може да стане без промяна в мисленето на бъдещите мениджъри и предприемачи. Това е възможно чрез придобиване на съвременни знания и умения, разработване на нови учебни планове и програми, въвеждане на нови методи и техники на обучение, чрез съвместна работа между бизнеса и образователните институции за създаване и прилагане на нови бизнес модели в практиката."


За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Йорданова - председател на Университетски синдикат при Русенски университет "Ангел Кънчев"

Няма коментари:

Публикуване на коментар