събота, 21 май 2022 г.

Тържествено откриване на Академията за жени предприемачи

На 21. май 2022 г. се проведе тържественото откриване на Академията за жени предприемачи. От името на академичното ръководство на Русенския университет приветствие поднесе проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение.  

Доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и доц. д-р Емил Коцев, мениджър по комуникация на Академията за жени предприемачи приветсваха 34-те инициативни и амбициозни участнички, които бяха избрани измежду заявилите желание да преминат обучение, съгласно предварително обявената програма

Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще подпомогнат участничките в Академията за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE), заедно с партньорите от Американското посолство у нас. Новината подготви доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Няма коментари:

Публикуване на коментар