четвъртък, 12 май 2022 г.

Бизнес практикум в предприятие за индустриални роботи проведоха студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“

На 11. май 2022 г. беше реализирано изнесено практическо занятие под формата на бизнес практикум  за студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ от Русенски университет "Ангел Кънчев". Предприятието, домакин на събитието, бе „Сивико“ ООД – гр. Русе, с над 8-годишна успешна история при разработването и внедряването на индустриални роботи и системи в процеси, включващи палетизиране, депалетизиране, манипулиране, пакетиране, заваряване и др. 

Студентите имаха възможност да проучат дейностите и опита на Сивико при разработката на различни хардуерни и софтуерни системи за бизнеса, дизайн и прототипиране на индустриални роботи и тяхната изработка по индивидуална поръчка, съобразена със спецификата на бизнес и производствените процеси на индустриалния клиент. Дискутираха се основните подходи за ценообразуване при единично производство, управлението на доставките на материали и компоненти, политиките за подбор, задържане и стимулиране на висококвалифицирани специалисти в сферата на производството и управлението, както и формирането на специфични конкурентни предимства, позволяващи привличането на нови клиенти и работа на международни пазари. 

Резултатите от практикума подпомагат студентите в техните семестриални разработки в областта на производствения мениджмънт и инженеринг, управлението на технологични процеси в индустрията, като в същото време и изграждат пряка връзка между специализираното бизнес обучение в университета и практиката на водещи иновативни предприятия с висока добавена стойност. Събитието бе организирано от преподавателите доц. д-р Павел Витлиемов и доц. д-р Свилен Кунев.

Новината подготви доц. д-р С. Кунев


Няма коментари:

Публикуване на коментар