четвъртък, 12 май 2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!

Вие сте целеустремени, организирани, динамични, креативни, инициативни.

Вие желаете да допринасяте за подобряване качеството на административните услуги на различни равнища.

Желаете да сте експерти, консултанти или ръководители в организация от публичния сектор?

Препоръчваме Ви Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в задочна форма на обучение!

Получавате знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор:  да разработвате стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждате специализирана консултантска дейност; да предоставяте  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. 

Професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация“.

Професионална реализация: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

За контакт:
доц. д-р С.Рускова
sruskova@uni-ruse.bg
0878357711Няма коментари:

Публикуване на коментар