вторник, 14 март 2023 г.

Гост-лектор от Румъния проведе семинар по "Делови игри"

На 14 март 2023 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе проведен семинар с гост-лектор д-р Серджо Соркару от Университет Данубиус, Галац, Румъния. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова в рамките на учебната дисциплина "Делови игри", изучавана от четвъртокурсници от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

Д-р Соркару сподели добри практики при бизнес обучението в Университет Данубиус и обсъди със студентите ползите от обучението чрез игри и казуси.

Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

Няма коментари:

Публикуване на коментар