понеделник, 6 март 2023 г.

Международен консорциум с участието на РУ "Ангел Кънчев" стартира проект за иновации и развитие на зелени умения и знания

През декември 2022 г. University POLITEHNICA of Bucharest (Румъния) в партньорство с EUROTRAINING SOLUTION SRL (Румъния), S.C. INFORELEA (Италия), Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA (Полша) и РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ (България) стартира по програма ERASMUS+ (2021-2027 г.) проект „Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологизиране на работни места и предприятия“, със съкращение educate4green.

 


Чрез международното партньорство между RO, IT, PL и BG, проектът „Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологични работни места и предприятия - educate4green“ цели да ускори развитието на зелени знания и умения на студенти, учители и практици чрез проектиране, внедряване и разширяване на иновативен образователен модел, рамкиран от транснационални, трансдисциплинарни и перспективни подходи в бизнес и инженерните области към екологични работни места и предприятия и устойчив растеж.


Проектът е с продължителност 36 месеца и включва 3 цели:

   Да се намали съществуващия дефицит в екологичните умения чрез проектиране на иновативен образователен модел, който подкрепя преподаването и ученето на зелени знания и умения, както и за екологични работни места и предприятия;

☛  За укрепване на трансформиращия потенциал на партньорските организации за екологизиране и дигитална готовност чрез ангажиране на обучаеми във висшето образование (студенти, учители и практици) в партньорско обучение на перспективни учебни програми в комбинация от сесии за смесено обучение;   Споделяне на резултатите от иновативния образователен модел и насърчаване на трансформационните промени към зелен и дигитален преход чрез ангажиране на транснационални учащи в събирането на научените уроци, транснационални участници в разширяване на трансдисциплинарни и далновидни подходи в бизнес и инженерни области, за развитие на зелени умения и устойчив растеж.


✉ За допълнителна информация относно разработването на проекта и участието в учебните дейности: доц. д-р. Ирина Костадинова, ръководител на проекта за РУ "Ангел Кънчев", ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар