петък, 31 март 2023 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна кандидат-студенти в Деня на отворените врати

 На 31. март 2023 г. в Русенския университет се проведе Ден на отворените врати. Факултет "Бизнес и мениджмънт" представи 7-те си специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър":

  • Индустриален мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Икономика
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Бизнес мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Повече информация за балообразуващи оценки, изучавани дисциплини и потенциална реализация вижте тук.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар