сряда, 29 март 2023 г.

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

На 29. март 2023 г. гост на занятие със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" бе г-н Румен Йорданов - регионален мениджър на Прокредит банк за Русенска област. Той представи мисията и ценностите на банката, спецификата на банковите ѝ операции, въздействието ѝ върху социалното и икономическо развитие в областта и страната. Акцент се постави върху възможностите за провеждане на стажове на студенти по време на тяхното обучение в университета, както и евентуално последващо кандидатстване за постоянни работни позиции в структурите на банката. 

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

Въпросите от страна на студентите провокираха интересна дискусия относно търсените от бизнеса качества и умения в младите хора, балансираното управление на личното кариерно развитие и др.

Стела Сиромахова - студентка в 3. курс специалност "Бизнес мениджмънт" сподели личния си 11-месечен опит като стажант в същата банка. Заедно с г-н Йорданов откроиха трите най-нужни и търсени качества, които трябва да притежават стажантите и бъдещите банкови служители в Прокредит банк: отговорност, любознателност, владеене на английски език (ниво В1 - В2).  

Събитието, израз на практическата насоченост на обучението на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и връзката им с представители на бизнес средата, бе организирано от доц. Павел Витлиемов, доц. Калоян Стоянов (ръководител Кариерен център на Русенския университет), доц. Свилен Кунев, гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

Новината подготвиха доц. д-р Свилен Кунев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар