петък, 31 март 2023 г.

Силата на микрообученията обсъждаха представители на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на работна среща в Марибор, Словения

    На 31. март 2023 г. в Марибор, Словения се проведе втората среща по Erasmus Project - Leaders of the Green Economy (LGE) (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263). Домакин на еднодневния семинар бе доц. Marina Letonja от DOBA Business School (Словения), придружена от колегите си д-р Karolina Babič и магистър Vesna Lešnik Štefotič. В събитието се включиха участници и от останалите университети - партньори по проекта: 

- University American College Skopje (Северна Македония), представен от  доц. Ana Tomovska Misoska и доц. Dusica Serbinoska,

- University of Rijeka (Хърватия), представен от доц. Marko Tomljanovic и доц. Pavle Jakovac, и 

- University of Ruse "Angel Kanchev" (България), представен от доц. Irina Kostadinova и докт. Ana Todorova.


Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Семинарът бе посветен на разработването на казуси, видеоклипове и викторини за учениците с цел обмен на най-добрите практики в преподаването и за постигане на допълнителен напредък в мултимедийното преподаване и микрообучението. Магистър Štefotič подробно запозна присъстващите с основни правила и принципи за разработка на мултимедийни материали и провеждане на мултимедийни обучения.

Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Д-р Babič изнесе лекция относно практическата реализация на казуси и видео материали и акцентира върху викторините като съвременен педагогически инструмент. Целта е да се подобри взаимодействието между преподаватели и студенти като се направи учебният процес по-интерактивен, иновативен и съобразен с характеристиките на дигиталното поколение и цифровия свят.

Повече за проекта: Целта на проекта Leaders of the Green Economy (LGE) е да създаде мултикултурна университетска среда, която да стимулира развитието на концепции за кръгова икономика от студенти от различни бизнес специалности. Чрез дейностите по проекта и разработваните материали - видео обучения, казуси и куизи се предоставя възможност на студентите посредством интерактивни и иновативни методи на обучение да развият знания, умения и компетентности за кръгова и зелена икономика. Това неминуемо ще ги направи по-подготвени за бъдещата им професионална реализация като същевременно ще помогнат и на компаниите да прилагат по-активно и успешно принципите на кръговата икономика. 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар