понеделник, 6 ноември 2023 г.

Уебинар на тема „Обучение по икономика на студенти от три поколения – нагласи на преподаватели и обучаеми“ проведе екипът на проект 5-2023

На 6 ноември 2023 г. от 11:00 часа в платформа за видеоконференции на BigBlueButton, междууниверситетски екип на научноизследователски проект № 5-2023 “Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z” от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и СА „Д. А. Ценов“ в състав доц. д-р Драгомир Илиев – ръководител, гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ, гл. ас. д-р Жельо Желев, проведоха уебинар на тема: “Обучение по икономика на студенти от три поколения – нагласи на преподаватели и обучаеми”.

На уебинара бяха представени резултатите от научно изследване, проведено сред 662 студенти и 330 преподаватели от български висши училища, които обучават студенти в икономически специалности. Респондентите са от РУ „Ангел Кънчев“, СА „Д. А. Ценов“, Икономически университет – Варна, УНСС, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Дискутирана беше корелацията между различните поколения Z, Y, X при студентите и Y, X и Baby Boomers при преподавателите и техните нагласи към използването на определени методи и подходи в преподаването на икономически дисциплини. Резултатите от допитването ясно показват предпочитанията на студентите за онагледяване на учебния материя в презентациите на преподавателите с примери от практиката, фигури и илюстрации. Все още има резерви в използването на видео съдържание и смартфоните в учебния процес.


Според резултатите, вече 67% от преподавателите полагат допълнителни усилия и време, за да подготвят по интересни и интерактивни учебни часове. Три четвърти от преподавателите заявяват нуждата от целенасочено и перманентно обучение на преподавателите за използване на новите технологии в обучението

В уебинара се включиха 29 преподавателя и докторанти от 6 висши училища - РУ „Ангел Кънчев“, СА „Д. А. Ценов“, Икономически университет – Варна, УНСС, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Нов български университет. 


След приключването на уебинара, всички участници получиха презентационните материали и е-сертификат за участие.

Уебинарът е организиран в изпълнение на проект 5-2023 “Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научноизследователската дейност.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар