четвъртък, 9 ноември 2023 г.

Практическо занятие и кръгла маса за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет

На 08.11.2023 г. се проведе съвместно практическо занятие за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет на тема: 
 
“Креативни подходи за култивация на бизнес идеи в подкрепа на общността и развитие на управленски умения за вземане на решения в динамична среда”
 
 
    По-късно същия ден в Актова зала на Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" студентите и преподавателите от катедра "Мениджмънт и социални дейности" се включиха в кръгла маса с основни теми:
        👉 обучителни инструменти и програми за развитие на социалното предприемачество; 
        👉 от какво имат нужда хората, развиващи социалните предприятия в България; 
        👉 какво се случва в Европа и какво като добри практики можем да приложим в България. 

    Доц. д-р Свилен Кунев представи “Академия за жени предприемачи”, в която група от преподаватели-ментори от Русенски университет "Ангел Кънчев" работят с жени предприемачи в хибридно обучение и развиват техните идеи, докато не станат реалност. 
 
Кръгла маса на тема "Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС"
Снимка:OPEN SPACE Foundation
Обучението в “Академия за жени предприемачи” покрива следните акценти:
         starting your dream
        exploring your dream
        planning your dream
        making your dream
        marketing your dream
        pricing your dream
        selling your dream
        managing your dream
        profiting your dream
        keeping track on your business
        funding your dream
        formalising your dream
 
Практическо занятие и кръгла маса за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет
    Съобразно специфични критерии, самооценка и оценка от комисията и другите участници в първото издание на Академията са избрани финалистки, които са финансово подкрепени за реализирането на техните проекти.

Съорганизатори на провелата се кръгла маса:

     Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

    ​​​​​​​​​​​​​​Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

    Фондация ОПЪН СПЕЙС е неправителствена организация, основана 2007 г., с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Търси и създава мостове между традициите и модерното, между културите, между поколенията. От 2008 год. развива обучителни и културни програми, работи в НПО и обучителни институции от Европа, Африка и Азия.
 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар