вторник, 28 ноември 2023 г.

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В периода 27.11-01.12.2023г. преподаватели от катедра "Мениджмънт и социални дейности" провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ - Университетски център гр. Питещи, Румъния за студентите от специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм. 

  Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В рамките на своето посещение преподавателите д-р Лучия Неагое и д-р Диана Раду представиха пред студенти от специалност "Социални дейности" университетския център в гр. Питещи. Двете лекторки изнесоха интригуващи лекции свързани с румънския опит по отношение на "Информирано за Травмата обучение в университета" и "Предизвикателства и препоръки на румънските приемни родители за техните супервизиращи социални работници"

 Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    Интерактивна дискусия завладя аудиторията с въпроси свързани с управлението и функционирането на приемната грижа в двете държави, прилагането на индивидуален и човешки подход при обучението и работата на бъдещите социалните работници. Двата университета поддържат тесни партньорски отношения и практики. 

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния
Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    През летния семестър още трима студенти от университета в гр. Питещи ще се обучават в специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм

    Хуманният подход в обучението и работата със студенти и потребители се превърна в мото на съвместните преподавателски дейности.

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра "Мениджмънт и социални дейности", sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар