понеделник, 6 ноември 2023 г.

Чуждестранният докторант Рашид Султан Алкайтуб обсъди резултати от научните си изследвания с преподаватели от ФБМ

На 06 ноември 2023 г., в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе организиран докторантски семинар, в рамките на който чуждестранният докторант Рашид Султан Алкайтуб (докторска програма "Икономика и управление" (индустрия) представи част от своите научни изследвания. Получените и анализирани резултати от изследванията по докторската дисертация бяха обсъдени с преподаватели от Катедрата и Факултет "Бизнес и мениджмънт". В рамките на темата "Бизнес развитие: стратегия и процес" беше акцентирано на връзката между бизнес развитието и публично-частното партньорство.


Темата предизвика интерес и провокира доста въпроси от страна на преподавателите от катедра "Бизнес развитие и иновации".


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

Няма коментари:

Публикуване на коментар