четвъртък, 23 ноември 2023 г.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда"

    На 23 ноември 2023 г. (четвъртък) се проведе семинар на тема: „Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда“ по проект Leaders of the Green Economy, 2022-1- MK01-KA220-HED-000089263.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
     
    Ръководителят на проекта доц. д-р Свилена Рускова заедно с доц. д-р Ирина Костадинова показаха основните резултати постигнати по отделните работни пакети. Доц. д-р Свилен Кунев представи методика за работа с казуси и даде пример с конкретен казус, разработен за нуждите на проекта.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

     Участници в събитието бяха представители на 15 катедри от всички факултети на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
 
Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    Екипът на проекта в състав: доц. д-р Свилена Рускова (ръководител на проект за РУ); проф.дн Диана Антонова; доц. д-р Даниел Павлов; доц. д-р Свилен Кунев; доц. д-р Ирина Костадинова и докт. Ана Тодорова, е готов да предостави материали и на други заинтересовани колеги, които не успяха да участват в събитието.

✉ За контакт: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар