сряда, 8 ноември 2023 г.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    На 7 ноември 2023 г. студенти от 3-ти и 4-ти курс на специалност „Социални дейности“ обсъждаха със специалисти от Фондация „ОЗОН“ проблеми на мултидисциплинарна работа с потребители с психични увреждания, приложните аспекти на методите и технологиите за психо-социална работа с уязвими групи, спецификата на социалната подкрепа за стари хора и ролята на супервизията в социалната работа.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Бъдещите социални работници и техните преподаватели имаха възможността да дискутират актуални за социалните услуги проблеми с предоставящите грижа от дневния център за пълнолетни лица с увреждания, центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - социални услуги в гр. Тутракан, както и от центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Белица.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Центровете са новоразкрити бази, управлявани от Фондация „ОЗОН“, с чието ръководство предстои подписване на меморандум за сътрудничество. Студентите обмениха опит и с вече реализирани свои колеги, завършили успешно бакалавърската програма по „Социални дейности“ в Русенски университет.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Връзката с практиката, обмяната на опит и обсъждането на актуални професионални проблеми са ключови за подготвеността на младите специалисти и по тази причина преподавателския състав на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се старае ежегодно да осигурява разнообразни, интересни интерактивни и изнесени форми на обучение, които да стимулират студентите да развиват умения, необходими за успешната им реализация в реална и динамична среда.

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bgНяма коментари:

Публикуване на коментар