понеделник, 30 април 2018 г.

Студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ участваха в научнопрактическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

Катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ беше съорганизатор на научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. За четвърта поредна година, въз основа на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между катедра „Икономика“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна, проведоха ежегодната 22-ра научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“.           Събитието се състоя в периода от 27 до 29 април 2018 г. в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак. 

Конференцията бе официално открита от доц. д-р Г. Захариева, ръководител на катедра „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“, която приветства с добре дошли участниците и изказа задоволство от ползотворното ежегодно сътрудничеството за провеждането на този форум.

Доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра „МИО“ при ИУ-Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“ се присъединиха към поздравленията и пожелаха успешна работа на участниците.
В рамките на конференцията бяха представени 12 разработки в четири тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“. Дискусиите се водеха в две секции.


Модераторите на първа секция: доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева водиха дискусии, засягащи протекционистичната политика на САЩ – начало на световна търговска война или война с Китай; търговските ограничения, техническият прогрес – предпоставка за заетост или безработица; директните инвестиции като фактор за икономически растеж; имиджът на региона като ключов фактор за привличане на инвестиции.
Модератори на втората секция бяха доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Александър Шиваров, гл. ас. д-р Симеон Момчев. В този панел бяха дискутирани теми относно инвестиционния климат и политиката на България за привличане на инвестиции; тенденции, фактори, форми на проявление на международните инвестиции; европейския трудов пазар на Румъния и проблеми, засягащи дигиталната икономика.В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и Яна Колева, студент от трети курс на специалност „Международни икономически отношения“.

Изнесеният от Яна Колева доклад на тема: „Техническият прогрес – предпоставка за заетост или безработица“ предизвика дискусии, отнасящи се до ролята на технологиите в съвременния живот, връзката технологии – човешки капитал и могат ли технологиите да изместят човешкия фактор.


Всички участници получиха сертификати за представянето си, връчени от представителите на трите катедри-организатори.

Научните разработки ще бъдат достъпни в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.

За контакти: гл.ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар