четвъртък, 8 март 2018 г.

ФБМ - съорганизатор на Startup Europe Week 2018 в Русе

На 07. март 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе инициативата  Startup Europe Week, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Startup Factory. Събитието е част от европейската инициатива със същото наименование. Национален координатор за България на Startup Europe Week e EDIT.BG.
В началото на събитието представители на академичната общност, местната власт, неправителствени и бизнес организации дискутираха дигиталното бъдеще на Русе и значението на ИТ общностите и предприемаческата екосистема за местната икономика. Основните участници в този панел бяха : д-р Свилен Кунев, д-р Страхил Карапчански, Емилиян Енев, Иван Пепелов и Явор Иванов.
Действащи IT предприемачи и представители на сдружението в обществена полза Startup Factory анонсираха новата програма Startup Basics - Spring 2018. Мартин Панайотов, Вихрен Ганев и Радостин Стоянов споделиха част от своя опит.
Д-р Свилен Кунев презентира потенциала на магистърската програма "Предприемачество и иновации", Центъра за насърчаване на предприемачеството, успешните партньорства на Русенския университет с местните органи на управление и бизнеса.

За контакти:
гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


1 коментар:

 1. https://move.bg/startup-europe-week-v-bulgariya-beshe-poseten-ot-500-dushi-prez-2018
  ...
  Русе също е сред първите български градове, в които SEW организиран още през 2016 г. Събитието за Startup Europe Week 2018 се проведе на 7 март в Русенски университет „Ангел Кънчев“ с местни съорганизатори и домакини – Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и Сдружение Startup Factory. Заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански се включи в дискусионния панел и поздрави участниците от името на кмета на Община Русе Пламен Стоилов. Пред студенти, гости и млади предприемачи той представи Инвестиционната програма на общината и основните приоритети за развитие, в частност утвърждаване на Русе като град на знанието. „Традиционно, Русенският университет създава среда, в която млади хора с идеи за бизнес да получат подкрепа и менторство”, заяви Свилен Кунев, преподавател във факултета-домакин на събитието. Той сподели още и възможностите, които предлага Центърът за предприемачество и за богатия опит, който университетът има и продължава да трупа в тази област. Председателят на Startup Factory Емилиян Енев формулира основното послание на събитието, а именно – възможността град Русе да бъде представен като място, където младите хора да се връщат, намират вдъхновение и развиват собствен бизнес.

  По време на събитието бе презентирана инициативата „Дигиталното бъдеще на Русе“, формулираща стратегия за развитие на образованието и местната икономика чрез използване на възможностите, предоставени от новите дигитални технологии; беше представена интензивната менторска програма Startup Basics в подкрепа на валидирането и развитието на добре формулирани стартъп идеи; бяха показани примери от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за обучение по предприемачество в дигитална среда.
  ...

  ОтговорИзтриване