петък, 30 март 2018 г.

Дискусия „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието” се проведе в рамките на Иновационнен лагер 2018

На 30. март 2018 в зала 2Г.404 се проведе дискусия на тема „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието”. Инициативата, организирана от няколко партньора – Факултет „Бизнес и мениджмънт” и Факултет „Природни науки и образование” на Русенския университет, ПМГ „Баба Тонка” – Русе, Джуниър Ачийвмънт България с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух”, имаше за цел да допринесе за формулирането на насоки за устойчиво развитие на община Русе чрез ефективно сътрудничество на местните власти, местния бизнес, образователните институции, неправителствените организации.
         Участваха 19 представители от различни заинтересовани страни – образование, бизнес, местна власт, учащи (ученици и студенти), които работиха по методиката „Световно кафене”.  Това е формат, при който се провеждат кратки разговори от три или повече рунда с фиксирано време на ротационен принцип, като във всеки рунд се обсъжда проблем, свързан с или поясняващ основната тема. Финалният етап е обединяване на различните процеси от отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде видян от всички. Модератор на дискусията бе доц. д-р Милена Кирова – ръководител на Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".
По време на събитието в петък в рамките на три часа в четири рунда бяха разисквани четири основни въпроса към темата, а именно: Как да се създаде по-тясна връзка между бизнес/публичен сектор и образование? Как да се изгради иновативно образование, насочено към нуждите на община Русе? Какви актуални умения и компетенции са необходими за професионална кариера в 21 век? Как виждате икономическото развитие на община Русе, базирано на иновации до 2030 г.?
 
Участниците успяха вследствие на своята екипна работа и творчески решения да формулират насоки и предложения по четирите въпроса, които да бъдат интегрирани в цялостен модел за въздействие, позволяващ увеличаване на потенциала за устойчиво развитие на община Русе в обозрим хоризонт до 2030 г. Някои от най-интересните идеи са например за създаване на виртуални лаборатории за професии на бъдещето, образователни клъстери, по-силно включване на бизнеса в образованието, гъвкави форми на учене през целия живот и др.
 
За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар