петък, 16 март 2018 г.

Второкурсници от ФБМ се обучаваха с лектор от банковия сектор

На 16. март 2018 от 8:15 до 9:15 в зала 2Г.407 се  проведе лекция на тема  "Пари и банки" с участието на г-н Стефан Костов - секторен мениджър на  Пощенска банка за Северна България.

Присъстващите студенти се обучават във втори курс на различни специалности: Икономика, Международни икономически отношения, Маркетинг,  Публична администрация, Бизнес мениджмънт,  Информатика и информационни технологии в бизнеса и Финансова математика.

Благодарение на организатора гл. ас. д-р Петър Пенчев, преподавател в Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" студентите имаха възможността и привилегията да получат полезна и интересна информация от ръководител в действаща финансова институция.


За контакти:
гл. ас. д-р Петър Пенчев, ppenchev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар