четвъртък, 22 март 2018 г.

Работна среща за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение

Центърът за насърчаване на предприемачеството на Русенския университет домакинства среща с доц. д-р Юлия Дончева (Ръководителя на клуб "Различни и равни" за студенти с увреждания към Русенски университет "Ангел Кънчев") и Славейко Славков (експерта международни проекти в Асоциация “Мария Кюри“). Тримата участници обсъдиха възможности за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение.

Дискусията предшества и работната среща по международния проект INNOVENTER, която г-н Славков проведе същата вечер с проектния екип на Русенския университет – доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас.д-р Преслава Великова като част от Работен пакет 3.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, 0884343132, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар