вторник, 20 март 2018 г.

Настоящи и бъдещи студенти на ФБМ се запознаха с FlexSim - специализиран софтуер за визуализация и симулация на бизнес процеси

На 20. март 2018 по време на  Деня на отворените врати на Русенския университет колегите от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха програмен продукт за създаване на симулационни модели - FlexSim. Закупеният софтуер позволява да се създават висококачествени 3D визуализации, симулиращи начина, по който протичат производствени, логистични и други процеси в организации; да се събира статистически данни от всеки участник в процеса. 
Със закупените лицензи за FlexSim Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще има възможност да демонстрира на студентите сложни бизнес процеси в атрактивен вид (аналогично на 3D игра), да показва как промените в отделните елементи влияят върху ефективността на цялата система, да помага на дипломатите да тестват своите модели. 
Освен атрактивния си вид FlexSim разполага с мощен статистически инструментариум, вероятностни събития, практически неограничени възможности за настройки, програмиране на специфично поведение на участниците в процеса, възможности за свързване с корпоративни бази от данни за интегрирано планиране, експорт и импорт на данни. Тези функции бяха представени на многото посетители, проявили интерес към щанда на Факултет "Бизнес и мениджмънт". 


За контакти: гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар